en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (7. januára 2014) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 5/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Cieľom opatrenia je aktualizovať opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 a zabezpečiť tak jeho súlad s novelizovaným znením zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. februára 2014.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.