en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. 1. 2019) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu.

Opatrením sa určuje prah závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti tak, aby bol v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky a povoľuje sa úverovým inštitúciám vynásobiť príslušným koeficientom sumu retailových vkladov v súlade s usmernením Európskej centrálnej banky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2019 pre § 6a a 31. decembra 2020 pre § 3.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.