en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (4. januára 2011) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok.

Cieľom vyhlášky je zabránenie duplicitnej právnej úpravy v oblasti spracovania eurobankoviek a euromincí vypustením dotknutých ustanovení, vzhľadom na prijatie priamo záväzných aktov Európskej únie, a to konkrétne rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) zo dňa 16.09.2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu.

Návrh vyhlášky obsahuje ďalej úpravu a doplnenie ustanovení, ktoré si prax v oblasti hotovostného peňažného obehu vyžiadala.

Jednou z noviniek, ktoré si obeh eurovej hotovosti vyžiadal je rozšírenie povinnosti pre banky vymieňať aj eurobankovky, ktorým chýba nepatrná časť. Ide predovšetkým o eurobankovky s chýbajúcim rožtekom, ktoré v súčasnosti vymieňa iba Národná banka Slovenska.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.