en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (12. mája 2020) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS v nadväznosti na opätovné otvorenie pokladníc NBS schválila začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča od 18. mája 2020 a začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydanej pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella od 27. mája 2020.

Predaj novovydávaných zberateľských euromincí a numizmatického zberateľského materiálu je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.