en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (22. marca 2011) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2012 o pamätnú dvojeurovú mincu k 10. výročiu zavedenia hotovostnej eurovej meny a striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur venovanú Majstrovi Pavlovi z Levoče.

Podrobnejšie informácie o emisných plánoch je možné nájsť na webovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.