en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. marca 2011) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za február 2011, ktorá bude publikovaná na webovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a schválila Strednodobú predikciu (P1Q-2011), ktorá bude publikovaná na webovej stránke NBS a bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.