en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila „Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022″, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou nehmotné kultúrne dedičstvo SR – fujara, hudobný nástroj. Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť bude 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Mgr. art. Petra Valacha.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p., a do predaja sa dostanú v októbri 2021.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.