en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (5. apríla 2011) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala a schválila materiál „Správa o činnosti dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2010″. Materiál bude zverejnený na webovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a schválila materiál „Analýza slovenského finančného sektora za rok 2010″. Analýza bude zverejnená na webovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.