en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. júla 2015) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 2015, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie.
Pamätnú euromincu s rovnakým motívom, ktorého autorom je grécky výtvarník George Stamatopoulos, vydajú všetky členské štáty eurozóny. Eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná 2-eurová obehová eurominca a po jej vydaní do obehu v septembri 2015 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny.
Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.