en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (11. júna 2019) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P2Q-2019 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2019, ktoré budú prezentované na tlačovej konferencii a publikované na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.