en en

Komuniké z 14. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 13. júla 2021 sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v novembri 2021 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorom výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince je výtvarník Branislav Ronai. Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom lícnej strany striebornej zberateľskej euromince je Štefan Novotný a autorom jej rubovej strany je Mgr. art. Martin Sabol. Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v novembri 2021.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.