en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (23. júla 2019) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 2019, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2019. BR NBS na svojom zasadnutí dňa 23. 7. 2019 rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 2,00 % s účinnosťou od 1. 8. 2020. Hlavným dôvodom je zvýšenie odolnosti bankového sektora v čase pokračujúcej tvorby rizík cyklického charakteru.
Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená BR NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti Miera
1. 8. 2018 – 31. 7. 2019 1,25 %
1. 8. 2019 – 31. 7. 2020 1,50 %
1. 8. 2020 – 2,00 %

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka. Zberateľská eurominca bola vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Roman Lugár.
Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v októbri 2019.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.