en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

14. júla 2020 sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS sa na svojom zasadnutí dňa 14. 7. 2020 rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % od 1. 8. 2020.
Dôvodom schváleného zníženia proticyklického kapitálového vankúša je prítomnosť nepriaznivých časov v dôsledku koronakrízy. Okrem poklesu ekonomiky, pozvoľného zhoršenia na trhu práce a oslabenia trendov na trhu úverov je pre toto obdobie charakteristická mimoriadne vysoká miera neistoty.
Hlavným cieľom tohto rozhodnutia je umožniť bankám použitie kapitálového vankúša v súvislosti so zvýšenou tvorbou opravných položiek a zabezpečiť dostatok voľného kapitálu potrebného na financovanie rastu úverov. Aktuálne znížený proticyklický kapitálový vankúš na úroveň 1,00 % svojou výškou nepokrýva len aktuálnu tvorbu opravných položiek, ale poskytuje bankovému sektoru dostatočnú rezervu na ich ďalšiu zvýšenú tvorbu v nasledujúcich mesiacoch.
NBS očakáva, že uvoľnený kapitál nevyužijú akcionári na výplatu dividend a spätného nákupu akcií, ale bude naďalej využívaný pre účely zachovania kapitálovej odolnosti bánk a udržania vitálnych funkcií bankového sektora.
Aktuálna výška proticyklického kapitálového vankúša poskytuje dostatočnú rezervu na prípadné straty vzhľadom na vysokú mieru neistoty ohľadom ďalšieho vývoja, vrátane roka 2021. V prípade, že tvorba opravných položiek naďalej výrazne porastie, NBS okamžite pristúpi k ďalšiemu znižovaniu miery proticyklického kapitálového vankúša.

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

TABUĽKA 1: HODNOTY PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA PRE SLOVENSKÉ EXPOZÍCIE

Obdobie účinnosti Miera
1. 8. 2019 – 31. 7. 2020 1,50 %
1. 8. 2020 – 1,00 %

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča.
Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Peter Valach.
Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v októbri 2020.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v novembri 2020 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorom výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince je výtvarník Mgr. art. Peter Valach. Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.