en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (25. mája 2009) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Správu o ekonomickom vývoji za apríl 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a vzala na vedomie Stanovisko Národnej banky Slovenska k návrhom novej architektúry výkonu dohľadu a regulácie nad finančnými inštitúciami na základe odporúčaní správy de Larosière Group.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.