en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (27. apríla 2010) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za marec 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Správu o činnosti a hospodárení Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie za rok 2009 a na základe návrhu zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie rozhodla podľa § 91 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2010 nebude platiť, a to vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.