en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (2. júla 2013) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS.

Rozhodnutím sa upravujú pravidlá platobného systému SIPS vo väzbe na vykonávanie tuzemských a cezhraničných úhrad a inkás podľa pravidiel SEPA v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo dňa 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009.

Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. novembra 2013.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.