en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 25. augusta 2020 sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, august 2020, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na internetovej stránke NBS. Za účelom zmiernenia negatívnych dopadov pandémie COVID-19 Národná banka Slovenska rozhodla o mimoriadnom odpustení ročných príspevkov na prvý polrok 2021, v celkovej výške 7 475 tis. eur. Znížením ročných príspevkov NBS prispeje k spoločnej snahe účastníkov finančného trhu maximalizovať podporu reálnej ekonomiky.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.