en en

Komuniké z 19. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 27. septembra 2021 sa uskutočnilo 19. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – jeseň 2021, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a je publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS schválila Makroprudenciálny komentár k septembru 2021, mapujúci vývoj základných trendov a rizík na finančnom trhu. Zverejnený bude na webovej stránke NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila materiál „Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska apríl 2020 – marec 2021″.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.