en en

Komuniké z 19. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. 10. 2018) sa uskutočnilo 19. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní údajov v zmysle § 233 ods. 9 zákona o sociálnom poistení z registrov vedených Národnou bankou Slovenska Sociálnej poisťovni. Zmluva sa týka poskytovania údajov z registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a z registra veriteľov, ktoré vedie Národná banka Slovenska ako aj automatického zasielania údajov z týchto registrov Sociálnej poisťovni v elektronickej forme v súlade s § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.