en en

Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (10. januára 2012) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Cieľom opatrenia je zabezpečenie zberu údajov prostredníctvom výkazov pre Národnú banku Slovenska na účely vykonávania dohľadu ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch, vrátane metodiky na ich vypracúvanie.

Opatrenie vychádza z opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom platného do 30. júna 2011, zohľadňuje však zmeny, ktoré priniesol zákon o  kolektívnom investovaní s účinnosťou od 1. júla 2011 a všeobecne záväzné právne predpisy prijaté na vykonanie tohto zákona.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. januára 2012.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.