en en

Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. 1. 2019) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, január 2019, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu, Aktualizáciu Strednodobej predikcie P4Q-2018 a schválila Stanovisko BR NBS k Aktualizácii Strednodobej predikcie P4Q-2018, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovnijanuár 2019. BR NBS na svojom zasadnutí dňa 29. 1. 2019 rozhodlao ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,50 %. Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2017 – 31. 7. 2018

0,50 %

1. 8. 2018 – 31. 7. 2019

1,25 %

1. 8. 2019

1,50 %

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v apríli 2019 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorom výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince je výtvarník Mgr. art. Peter Valach.

Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorkou výtvarného návrhu averznej strany zberateľskej euromince je výtvarníčka Mária Poldaufová a autorom reverznej strany je akademický sochár Ivan Řehák.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v apríli 2019.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.