en en

Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. januára 2020) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, január 2020, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – január 2020.

BR NBS na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2020 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 2,00 %.

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2019 – 31. 7. 2020

1,50 %

1. 8. 2020 –

2,00 %

BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätných a zberateľských euromincí na rok 2021 a emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na roky 2022 až 2025.

Emisný plán bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.