en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (7. júna 2011) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala materiál Správa o finančnej stabilite za rok 2010. V Správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v roku 2010 a výhľad na ďalšie obdobie. Materiál bude v plnom znení publikovaný na webovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala materiál Analýza bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni k 31. marcu 2011. Analýza bude zverejnená na webovej stránke NBS.

BR NBS zobrala na vedomie materiál Piata kvantitatívna dopadová štúdia (QIS 5) v poistnom sektore. Materiál bude zverejnený na webovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.