en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. novembra 2015) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, november 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

BR NBS schválila Dohody o koordinácii pri výkone dohľadu nad skupinami. Účelom schválených dohôd je zriadenie a fungovanie kolégia orgánov dohľadu nad skupinou a zabezpečenie spolupráce, výmeny informácií ako aj stanovenie postupu konzultácií a rozhodovania medzi orgánmi dohľadu, ktoré sú členmi kolégia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu nad skupinou. Dohody sa týkajú skupín BNPPC Group, KBC Insurance Group a MetLife EEA Group.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2015.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého.
Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Asamat Baltaev, DiS.
Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p a v predaji budú od januára 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.