en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (12. novembra 2019) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov, rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK, rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov a rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014.

Opatrením sa premietnu do opatrenia č. 6/2011 prijaté legislatívne zmeny zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní – upustenie od predkladania výpisov z registra trestov a výpisov z obchodného registra žiadateľmi. V nadväznosti na úpravu členenia subjektov v zákone o kolektívnom investovaní sa opatrením upravuje pojmová terminológia, dopĺňajú sa náležitosti žiadosti k novému predchádzajúcemu súhlasu na zlúčenie správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou a k zrušeniu a zlúčeniu samosprávneho investičného fondu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Peter Valach.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú vo februári 2020.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.