en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (14. júna 2011) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala a schválila Strednodobú predikciu (P2Q-2011), ktorá bude publikovaná na webovej stránke NBS a bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra
a 75 dielov medi. Jej hmotnosť bude 33,63 gramov a priemer 40 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Mgr. art. Romana Lugára.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p.
a do predaja sa dostanú v septembri 2011.

BR NBS prerokovala a schválila návrh rozhodnutia o podmienkach účasti v platobnom systéme EURO SIPS.

Rozhodnutie vymedzuje okruh subjektov, ktoré sa môžu stať účastníkmi platobného systému EURO SIPS prevádzkovaného Národnou bankou Slovenska a ustanovuje podmienky účasti v tomto platobnom systéme.

Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. júla 2011.

BR NBS prerokovala a schválila Plán hlavných úloh NBS na 2. polrok 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.