en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (30. septembra 2014) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2014, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu (P3Q-2014), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Martina Solčányiová
Hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.