en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. novembra 2016) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.

Cieľom opatrenia je zohľadniť zmeny vyplývajúce zo zavedenia novej verzie informačného systému registra bankových úverov a záruk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.