en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (14. 11. 2017) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Opatrením sa spájajú dva hlavné ciele:

  • posilnenie kvality regulácie v oblasti bankovníctva z hľadiska finančnej stability a zmierňovania rizík spojených so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam,
  • ochrana finančného spotrebiteľa.
    Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu. Opatrením sa špecifikujú národné voľby na základe usmernenia Európskej centrálnej banky o využívaní národných volieb vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám, pričom sa zohľadnili doterajšie skúsenosti vyplývajúce z oblasti regulácie finančného trhu, ako aj aktuálne podmienky na finančnom trhu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.