en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

V dňoch 18. – 19. novembra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Správu o finančnej stabilite k novembru 2019, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS a prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2020. Na rok 2020 bol schválený prevádzkový rozpočet banky v objeme 86,2 mil. EUR. Investície sa rozpočtujú vo výške 8,5 mil. EUR a emisia obeživa v objeme 12,3 mil. EUR.

BR NBS schválila emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2021. V roku 2021 NBS vydá 7 zberateľských a 1 pamätnú mincu. Emisný plán na rok 2021 bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2019, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.