en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 27. októbra 2020 sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2020, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS na svojom rokovaní dňa 27. 10. 2020 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %.

Kapitálový priestor uvoľnený pri predchádzajúcich dvoch rozhodnutiach o výške proticyklického kapitálového vankúša považuje NBS za adekvátny vzhľadom na doterajší vývoj. Na jednej strane bankový sektor ako celok zatiaľ v priemeranej miere pristúpil k tvorbe opravných položiek, ktoré plne pokryl znížený proticyklický kapitálový vankúš. Na druhej strane banky disponujú výrazným dobrovoľným kapitálovým vankúšom z pohľadu kapacity poskytovať úvery podnikom a domácnostiam.

Zároveň nastupujúca druhá vlna pandémie zvyšuje riziká a neistotu v súvislosti s ďalším vývojom. Vzhľadom na neistotu ohľadom ďalšieho vývoja po ukončení odkladov splátok a možnosť akcelerácie zlyhávania úverov a potreby dotvorenia opravných položiek považuje NBS za vhodné ponechať určitú úroveň proticyklického kapitálového vankúša.

V prípade potreby je NBS pripravená pristúpiť k ďalšiemu zníženiu proticyklického kapitálového vankúša. Pri rozhodnutí o výške vankúša bude zohľadňovať najmä vývoj nákladov na kreditné riziko, ale aj ďalšie faktory (vývoj zlyhaných úverov, dostatočnosť voľného kapitálu pre poskytovanie úverov a pod.).

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určené Bankovou radou NBS je nasledovná:

TABUĽKA 1 HODNOTY PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA

PRE SLOVENSKÉ EXPOZÍCIE

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2020 –

1,00 %

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Peter Valach.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v januári 2021.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.