en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (25. mája 2010) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za apríl 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom.
Opatrenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia (vydania) v Zbierke zákonov SR.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.