en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (19. júna 2012) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o finančnej stabilite k máju 2012. V Správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v roku 2011 a v období do mája 2012 a výhľad na ďalšie obdobie. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 2. polrok 2012.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.