en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (6. decembra 2016) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila zmenu emisných plánov pamätných a zberateľských mincí na roky 2018 a 2019.

Z emisného plánu na rok 2018 bola vyradená pamätná minca v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny.

Do emisného plánu na rok 2019 bola zaradená strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur k 10. výročiu zavedenia eura v Slovenskej republike.

Podrobnejšie informácie o emisných plánoch pamätných a zberateľských mincí je možné nájsť na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2017, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2017. Na rok 2017 bol schválený prevádzkový rozpočet banky v objeme 73,6 mil. EUR. Investície sa rozpočtujú vo výške 8,5 mil. EUR a rozpočet emisie obeživa v objeme 9,4 mil. EUR.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.