en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. júna 2011) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila Správu o ekonomickom vývoji za máj 2011, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila realizáciu projektu „SEPA SIPS“. Predmetom realizácie tohto projektu je úprava medzibankového platobného systému EURO SIPS súvisiaca so zavedením tuzemských SEPA úhrad v rámci domáceho platobného styku.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.