en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (14. júla 2009) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie NBS z 25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK.

BR NBS prerokovala materiál Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.