en en

Komuniké z 26. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (2. decembra 2014) sa uskutočnilo 26. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala a schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2015.
Na rok 2015 bol schválený prevádzkový rozpočet banky v objeme 63 mil. EUR.
Rozpočet investícií sa plánuje vo výške 9 mil. EUR a rozpočet emisie obeživa v objeme 11 mil. EUR.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.