en en

Komuniké z 28. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (25. augusta 2009) sa uskutočnilo 28. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Priebežnú účtovnú závierku a správu o výsledku hospodárenia NBS k 30. 6. 2009. NBS k 30. 6. 2009 vykázala zisk 48 mil. eur.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoj za júl 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.