en en

Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (4. februára 2014) sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera.

Účelom predmetného opatrenia je jednoznačne stanoviť náležitosti žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera a tým zvýšiť právnu istotu. Toto opatrenie zároveň reaguje aj na právnu úpravu v oblasti prospektov cenných papierov, v zmysle ktorých má NBS povinnosť oznamovať, sprístupniť a poskytnúť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) prospekty cenných papierov v elektronickej forme.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.