en en

Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. januára 2016) sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, január 2016, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS. NBS začala v rámci Mesačného bulletinu NBS ako aj samostatne na internetovej stránke publikovať aj modelový odhad HDP (nowcasting) na najbližšie obdobie, ktorý je založený na vývoji mesačných štatistík.     

BR NBS vzala na vedomie Aktualizáciu strednodobej predikcie P4Q-2015 a schválila Stanovisko BR NBS k Aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2015, ktoré budú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – január 2016.

BR NBS rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica.

Zberateľská eurominca bola vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi. Jej hmotnosť je 33,63 gramov a priemer 40 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je akademický sochár Michal Gavula.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v marci 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.