en en

Komuniké z 30. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (3. decembra 2013) sa uskutočnilo 30. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila návrh Multilaterálneho memoranda o porozumení s Bermuda Monetary Authority o spolupráci pri výkone dohľadu a výmene informácií.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2014 v objeme 59 mil. eur. Rozpočet investícií sa plánuje vo výške 10 mil. eur a rozpočet emisie obeživa v objeme 9 mil. eur.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.