en en

Komuniké z 34. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (21. septembra 2010) sa uskutočnilo 34. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka.

Zberateľská eurominca je razená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 gramu a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom výtvarníka PhDr. Klimenta Mituru.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p.
a do predaja sa dostanú v decembri 2010.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny.

Pamätná obehová eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná
2-eurová obehová eurominca a po jej vydaní do obehu v januári 2011 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny.

Razbu 1 mil. kusov pamätných obehových euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Opatrenie predstavuje tzv. tretí pilier Novej Bazilejskej dohody o kapitáli, podľa ktorého uverejňovanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk napomáha účastníkom finančného trhu v lepšej orientácii, prispieva k väčšej spoľahlivosti a stabilite finančného systému, udržiava rovnosť príležitostí v hospodárskej súťaži ale zároveň rešpektuje citlivosť niektorých informácií.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrenie predstavuje tzv. tretí pilier Novej Bazilejskej dohody o kapitáli, podľa ktorého uverejňovanie informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničného obchodníka s cennými papiermi napomáha účastníkom finančného trhu v lepšej orientácii, prispieva k väčšej spoľahlivosti a stabilite finančného systému, udržiava rovnosť príležitostí v hospodárskej súťaži ale zároveň rešpektuje citlivosť niektorých informácií.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

BR NBS prerokovala a schválila materiál Analýza slovenského finančného sektora za prvý polrok 2010. Analýza bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.