en en

Komuniké z 35. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. septembra 2010) sa uskutočnilo 35. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za august 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Strednodobú predikciu (P3Q-2010), ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne.

Opatrením sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. novembra 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.

Hlavným cieľom nového opatrenia je zabezpečenie jednotného postupu pri stanovení priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie, a tým jednotný výklad informačných povinností pri finančnom sprostredkovaní.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. novembra 2010.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.