en en

Komuniké z 35. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (25. októbra 2011) sa uskutočnilo 35. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za september 2011, ktorá bude publikovaná v elektronickej forme na internetovej stránke NBS ako Mesačný bulletin NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia zavedenia hotovostnej meny euro.

Pamätnú euromincu s rovnakým motívom, ktorého autorom je rakúsky výtvarník Helmut Andexlinger, vydajú všetky členské štáty eurozóny. Eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná 2-eurová obehová eurominca a po jej vydaní do obehu v januári 2012 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny.

Razbu 1 mil. kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.