en en

Komuniké z 35. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (6. novembra 2012) sa uskutočnilo 35. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Mesačný bulletin NBS, október 2012, ktorý bol publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Zhodnotenie výsledkov správy investičných rezerv NBS, správy USD portfólia ECB a portfólia krytých dlhopisov za III. štvrťrok 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.