en en

Komuniké z 36. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (20. novembra 2012) sa uskutočnilo 36. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra
a 75 dielov medi. Jej hmotnosť je 33,63 gramov a priemer 40 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Karol Ličko.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, štátny podnik
a do predaja sa dostanú vo februári 2013.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 20. výročia vzniku Národnej banky Slovenska.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom dvoch autorov; PhDr. Kliment Mitura je autorom lícnej strany mince
a Mgr. art. Roman Lugár je autorom jej rubovej strany.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, štátny podnik
a do predaja sa dostanú v januári 2013.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.

Opatrenie ustanovuje nanovo poplatky za úkony Národnej banky Slovenska z dôvodu početných zákonných zmien v zákonoch, ktoré upravujú pôsobenie subjektov v oblasti finančného trhu.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2013.

BR NBS schválila podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2013, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.