en en

Komuniké z 37. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (23. novembra 2012) sa uskutočnilo 37. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila pôvodný návrh dizajnu dvojeurovej pamätnej mince Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu – 1150. výročie.

BR NBS zobrala pri rozhodovaní do úvahy zmenu postoja Európskej komisie (EK) zo dňa 20. augusta 2012, ktorú EK uviedla dňa 22. novembra 2012 v tlačovej správe svojho zastúpenia na Slovensku.

BR NBS schválila pôvodný návrh dizajnu dvojeurovej pamätnej mince aj s vedomím, že sa v novom informačnom a schvaľovacom procese vystavuje riziku zmarenia svojho pôvodného cieľa vydať mincu platnú v celej eurozóne s tematikou príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, a tým šíriť historický odkaz Konštantína a Metoda do celej Európy.

Upravený návrh dizajnu dvojeurovej pamätnej mince.

Odkaz na všetky pamätné mince 2 € (stránka ECB): http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/index.sk.html

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.