en en

Komuniké z 38. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (4. decembra 2012) sa uskutočnilo 38. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o finančnej stabilite k novembru 2012. V Správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v období do novembra 2012 a výhľad na ďalšie obdobie. Materiál bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, november 2012, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke NBS

BR NBS schválila Analýzu bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni (3Q 2012), ktorá bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.