en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (12. februára 2013) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je Mgr. art. Roman Lugár.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p.
a do predaja sa dostanú v máji 2013.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová eurominca a po jej vydaní do obehu v máji 2013 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorom výtvarného návrhu pamätnej euromince je Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

Razbu 1 mil. kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.