en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (17. apríla 2020) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2015 č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

Uvedenou novelu rozhodnutia NBS implementuje usmernenie ECB/2020/21 zo 7. apríla 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Okrem toho BR NBS schválila dve úpravy, zamerané na uľahčenie prístupu slovenských bánk k aktívam, ktoré sú akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému. Konkrétne BR NBS schválila zníženie minimálnej zostatkovej hodnoty úverových pohľadávok prijímaných ako zábezpeka z 500 tis. eur na 100 tis. eur a zníženie frekvencie povinnosti predkladania správ externého audítora týkajúcich sa postupov a systémov používaných pri správe úverových pohľadávok.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.